Přehled o poskytování našich služeb v kostce

Zajišťujeme:

-   dopravu raněných, nemocných a rodiček,

- převozy pacientů na odborná vyšetření,

- převozy pacientů na ošetření k odbornému lékaři,

- převozy pacientů do nemocnice,

- převozy pacientů z nemocnice domů po ukončení hospitalizace,

- převozy pacientů do rehabilitačních a lázeňských zařízení,

- převozy invalidních a imobilních a špatně pohyblivých pacientů

- převozy ostatních klientů za úhradu