O nás

červené krvinky, sanitky, Plzeňský krajVítáme vás na stránkách Dopravní zdravotnické služby. Zabezpečujeme převoz pacientů z celého Plzeňského a Středočeského kraje. Nejčastěji si nás objednávají pacienti z okresu Plzeň – sever a okresu Rakovník. V tomto oboru poskytujeme služby více než dvacet let, máme tedy dlouholeté zkušenosti a náš odborně proškolený personál zajistí převoz všech našich klientů k jejich maximální spokojenosti. Jsme jedinou dopravní zdravotnickou službou v okresu Plzeň – sever, která je našim klientům a pacientům k dispozici po celých 24 hodin. V případě potřeby stačí zavolat na číslo našeho dispečinku, které je uvedeno v Kontaktech a dispečer se postará o vše ostatní. Bližší informace najdete na těchto webových stránkách. Nastávající maminky, které potřebují převoz do porodnice, odvezeme rychle a bezpečně, poskytujeme jen kvalitní služby na vysoké úrovni.

Pacienty a klienty-samoplátce převezeme do zdravotnického zařízení, tam kam potřebují, odvoz zajistíme i do lázeňských zařízení po celé republice i do zahraničí. Jsme tady proto, abychom pomohli nemocným v jejich tíživé zdravotní situaci. S námi se budete cítit klidně a bezpečně, umíme se přizpůsobit a respektovat požadavky našich klientů.

Budeme si vážit toho, že využíváte našich služeb a věříme, že se na nás opět obrátíte, tak jako mnoho jiných pacientů a klientů. Děkujeme!

Máme uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Váš lékař Vám vyplní lístek k přepravě pacienta v případě zranění, úrazu nebo po lékařském zákroku. Lístek k přepravě vypisuje lékař i pro pacienty se sníženou pohyblivostí, kteří se sami nedokáží na vyšetření nebo k ošetření dostavit. V těchto případech za dopravu nic neplatíte, úhradu provede vaše zdravotní pojišťovna. Naši službu si můžete objednat sami, nebo s pomocí vašeho ošetřujícího lékaře nebo vám se zajištěním odvozu pomůže personál nemocnice, pokud jste hospitalizováni.

Můžete se dostat do situace, že se potřebujete dostat do nemocnice na vyšetření, ale nemáte na převoz sanitou nárok, to znamená, že lékař vám nevypsal lístek k přepravě, v tom případě zavolejte nás, musíte ale počítat s tím že budete muset za přepravu zaplatit z vlastních finančních prostředků, cena za 1 kilometr je………….Kč.

V případě, že vám váš ošetřující lékař vypíše doklad na převoz k odbornému vyšetření, zdravotní pojišťovna provede úhradu za dopravu v plné výši, ale pouze do odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno vám poskytnout odpovídající lékařskou péči. Pokud ale z jakéhokoliv důvodu požadujete převoz do vzdálenější nemocnice, pak jste povinni uhradit rozdíl kilometrů ze svého.

Úhradu dopravy zdravotní pojišťovna provede  i v případě, že váš ošetřující lékař vás doporučí ke kontrole nebo vyšetření ve vzdálenějším zdravotnickém zařízení, pokud jste tam byli hospitalizováni a toto zdravotnické zařízení následné kontroly vyžaduje. Zdravotní pojišťovna hradí dopravu i těm pacientům, kteří nejsou schopni, ze zdravotních důvodů, se sami vlastními silami dopravit na vyšetření a to z adresy trvalého bydliště nebo z domova sociálních služeb apod.

O návrhu převozu pacienta vždy rozhoduje ošetřující lékař a to na základě vašeho zdravotního stavu. Vyžaduje-li to váš zdravotní nebo psychický stav, může lékař rozhodnout i o doprovodu osoby, která vás na vyšetření doprovodí.

Každý kdo nás potřebuje, si nás může zavolat 24 hodin denně, 365 dní v roce. Náš dispečink na adrese Žihle 330 funguje nepřetržitě, volat můžete na telefony +420 373 396 052,  +420 603 275 667.

Naše sanitní vozidla jsou vybavena podle vyhlášky č. 296/2012Sb základními zdravotnickými pomůckami a potřebami. Řidiči absolvovali příslušný akreditovaný kvalifikační kurz a jsou pravidelně proškolováni a přezkušováni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *